Töiden vastaanotto: 040 451 5903

Väylien kunnossapito

Yrityksemme suurimpia asiakkaita ovat Hämeenlinnan kaupunki sekä ELY-keskuksen alaisuudessa toimiva Destia.

Toiminta-alueemme on erittäin laaja. Suoritamme tällä hetkellä erinäisiä teiden kunnossapitotehtäviä Hämeenlinnan ja lähikuntien alueella. Tarjoamme teiden kunnossapitopalveluita myös kuntasektorille sekä yksityisille tiehoitokunnille.

Ota yhteyttä:

puh. 040 451 5903
tero.laine@metsa-mattila.fi

Palveluitamme ovat muun muassa:
  • liikenneväylien piennarten niitto sekä vesakon raivaus
  • sorateiden lanaus, pölyn sidonta sekä sorastus
  • aurausviittojen pystytys ja kokoaminen
  • liikenneväylien auraus sekä liukkauden torjunta
  • polanteen poisto sekä aurausvallien madallus
  • liikenneväylien harjaus
  • teknisten laitteiden kunnossapito ja korjaus
  • ongelmapuiden kaato teiden ja sähkölinjojen varsilta